Polityka Prywatności

Celem serwisu Gigabus.pl jest zapewnienie bieżących informacji dotyczących funkcjonowania przewozów świadczonych przez Gigabus.pl Spółka z o.o. oraz możliwość zawarcia umowy przewozu, czyli zakupu biletów na przejazd po między Użytkownikami a Przewoźnikiem jakim jest Gigabus.pl Spółka z o.o..
Korzystanie z serwisu internetowego www.gigabus.pl, w tym zakup biletów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Użytkownika jest dobrowolne, jednak w każdym przypadku, do zawarcia z użytkownikiem umowy przewozu (zakupu biletu) i wykonania tej umowy przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa kwestie jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem klientem Gigabus.pl a także w związku z korzystaniem z naszej witryny www.gigabus.pl.
Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym ma terytorium Polski oraz Unii Europejskiej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Przewoźnika.

 

§1 Administrator danych
Funkcję administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych dotyczących Użytkowników jest Spółka Gigabus.pl Sp. z o.o. która jest wpisana rejestru spółek handlowych pod numerem 0000556103, z siedzibą: 11-500 Świdry 31/1 Polska.

 

§2 Gromadzone i przetwarzane dane osobowe
1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rezerwacji, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do witryny internetowej www.gigabus.pl.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika tylko i wyłącznie gdy:
- rezerwuje bilet ze strony www.gigabus.pl,
- korzysta z naszej witryny internetowej,
- kontaktuje się z nami,
- korzysta z naszych usług przewozowych w inny sposób.

2. Gromadzimy informacje należące do kategorii zwykłych danych osobowych.
-  Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
- Historia podróży, w tym informacje na temat zakupionych biletów i usług przewozowych.
-  Informacja na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji.
- Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
- Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą  crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.
- Stosowanie systemów monitoringu wizyjnego w pojazdach.

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy je wykorzystywać.

Korzystając ze strony Gigabus.pl, dokonując rezerwacji, kontaktując się z nami, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie osoby dorosłe lub osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§3 Cel wykorzystania danych osobowych użytkownika
Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:
1. Wykonania umowy przewozu, tym zapewnianie rezerwacji i zakupu biletów złożonych przez użytkownika:
2. Skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku zmiany godziny odjazdu autobusu lub odwołania przejazdu. Powyższe informacje i nie są przekazywane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania.
3. Weryfikacja/kontrola karty kredytowej lub innej formy płatniczej: korzystamy z informacji dotyczących płatności w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem płatności za wykonywane usługi przewozowe.
4. Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, a także w celu odpowiadania na roszczenia lub reklamacje i skargi. 
5. Bezpieczeństwo: możemy mieć obowiązek dostarczenia informacji na temat użytkownika organom Policji lub innym powołanym służbom i instytucjom.
6. Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
7. Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować – zarówno przed podróżą, w trakcie podróży, jak i po jej zakończeniu.
8. Dane z monitoringu pojazdów służą zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w pojeździe, oraz zabezpieczeniu mienia Spółki Gigabus.pl przed działaniem na jej szkodę osób z zewnątrz lub pracowników i prawa do prywatności pracowników, innych osób przebywających w zasięgu monitoringu, a także konieczności poszanowania i ochrony ich dóbr osobowych.

 

§4 Okres przechowywania danych
Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i kategorię danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków..Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Maksymalny okres przechowywania danych to 7 lat. Maksymalny okres przechowywania danych to 7 lat. Dane z monitoringu pojazdów przechowywane są najdłużej 7 dni.  Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania o tym użytkownika.

 

§5 Bezpieczeństwo danych osobowych
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

 

§6 Udostępnianie danych osobowych
Możemy także udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności:
1. Organom państwowym, organom ścigania w celu spełnienia wymogów prawnych.
2. Zaufanym dostawcom usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności, obsługującym transakcje płatnicze, usługi teleinformatyczne oraz firmom tworzącym oprogramowanie i technikę sprzedaży on-line.
3. Podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw, i które mogą potrzebować informacji dotyczących metod płatności, a także dotyczących rezerwacji biletów w celu przetworzenia płatności lub zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie danych osobowych przez osoby trzecie, gdy takie wykorzystywanie jest dozwolone w ich własnych celach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych podmiotów.
4. Doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania, aby egzekwować nasze prawa związane z umową zawartą z użytkownikiem
5. Media społecznościowe. Użytkownik może uzyskać dostęp do usług związanych z mediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji lub dostępnych przed wejściem na naszą witrynę lub skorzystaniem z naszej aplikacji. W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszej witryny lub aplikacji, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie lub aplikacji. W związku z tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.

 

§7 Pliki cookie i śledzenie stron
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników funkcje. Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży mediów oraz reklamy, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w witrynie Gigabus.pl lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami o polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie. Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Pliki cookie zawierają dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy korzysta z naszej strony internetowej aby usprawnić dokonywanie rezerwacji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych.

 

§8 Prawo ochrony danych.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1. Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy / wykorzystujemy.
2. Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
3. Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które przechowujemy.
4. Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
5. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
6. Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
7. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
8. Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
9. Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.http://www.gigabus.pl/kontakt.html

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać uzupełniony formularz internetowy dostępny pod linkiem lub wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@gigabus.pl lub skontaktować się pocztą, wysyłając pismo na adres: Gigabus.pl Sp. z o.o. 11-500 Świdry 31/1.

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

 

§9 Zmiana polityki prywatności
Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej w zakładce http://www.gigabus.pl/polityka-prywatnosci.html

 

Aby Wasza podróż była z nami bezpieczna, każdego dnia ozonujemy nasze pojazdy eliminując zagrożenie, także wirusami.  Twoje zdrowie i komfort są dla nas najważniejsze!